INFORMACE

  • Autoškola provádí výuku a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny „B” (osobní a nákladní automobil do 3,5t)
  • Hlavním druhem přípravy je tzv. „výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu” , kde teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.
  • Výcvik v řízení je prováděn na teritoriu Nového Města nad Metují a v jeho okolí.
  • Výuka teoretických předmětů v ZŠ Komenského.
  • Výuka i výcvik je vždy prováděn v časech vyhovujících uchazečům o řidičské oprávnění.
  • Délka přípravy ke zkouškám zpravidla odpovídá časovým možnostem uchazečů, jejich schopnostem a požadavkům.
  • Výcvikové vozidlo je Škoda Citigo (foto).
TOPlist